0

Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” hołubi słońce, przyrodę