0

Apogeum Międzynarodowych Warsztatów Teatralnych „Ochota na różnorodność” na „Scenie Wspólnej”. Fotoreportaż