0

Dyrektor Greenpeace Polska: To, co dzieje się w Puszczy Białowieskiej, jest międzynarodowym skandalem bez precedensu