0

Elementarze dla dzieci romskich Karola Parno Gierlińskiego w dwóch dialektach