0

Gwara poznańska, stara rdzenna a przybysze, snobi twórczość