0

I Międzynarodowa Konferencja Poetycka rozpoczęta debatami w Poznaniu