0

Jan Izydor Sztaudynger − „Poeta i fraszkopis. Uczył piękna i radości życia”