0

Jerzemu Nowosielskiemu z pożegnaniem − O. Bartłomiej Kucharski