0

Kropla drąży skałę.  Henryk Gutowski. Artystyczne inicjatywy ekologiczne