0

Krystyna Miłobędzka została odznaczona  Krzyżem Kawalerskim  Orderu Odrodzenia Polski