0

MTP planują wielokierunkowy rozwój, zarządzanie „Areną” i stworzenie nowego centrum kulturalnego