0

Ogłoszono otwarty konkurs ofert  kulturalnych w Wielkopolsce na 2016 rok