0

Pamięci Ryszarda Daneckiego, Marka Kośmidra, Tadeusza Stirmera i wszystkich poetów − z modlitwą, poezją i muzyką w kościele Dominikanów