0

Pamięci Ryszarda Daneckiego, Marka Kośmidra,Tadeusza Stirmera i wszystkich zmarłych poetów