0

PAP rozstrzygnęła konkurs na statuetkę dla Popularyzatorów Nauki