0

Peter Apianus radzi: „Zyskaj na kryzysie. Nudziarze zawsze przegrywają”