0

Przestrzenie pulsu karminu, Stefania Pruszyńska