0

Rada Miasta Poznania nadała honorowe tytuły i przyznała nagrody: naukową, artystyczną i sportową 2016 roku