0

Szczątki ofiar epidemii sprzed 300 lat odkryto na poznańskiej Śródce