0

Tęcze i cienie Indii. Słonie po pracy, przed pracą…