0

Trop do świerszcza, Stefania Pruszyńska. Strofy z oazy. Pandemia 2020 −2021