0

Utracone podczas II wojny światowej XVIII-wieczne meble powróciły do zbiorów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie