0

W Domu Polonii spotkanie wspomnieniowe o Jadwidze Badowskiej-Muszyńskiej „Poetka”. Zapowiedź