0

W Piwnicy duchowej w lutym 2013: koncert chóru, Jakub Żmidziński, Piotr P. Drozdowicz, Dawid Marszewski