0

Z aluzją sezonową: Helidion, Stefania Pruszyńska