0

Został ogłoszony XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jana Krzewniaka